Condiciones de Reserva

» Es confirma la reserva amb el pagament del 30% del valor de l’estada, mitjançant transferència bancària o càrrec a la targeta de crèdit (VISA , MASTERCARD).

» L’import restant s’haurà d’abonar  un mes abans de  la data d’arribada de la reserva, afegint-hi 1.500 € en concepte de garantia - dipòsit. Transcorregut aquest termini sense que l’ingrés hagi estat efectiu, s’interpretarà com a renúncia del lloguer de la casa i procedirem a l’anul·lació de la reserva.

» Si la reserva s’efectua en un termini inferior a 30 dies abans de la data d’entrada, el client haurà d’abonar l’import total del lloguer contractat.

» El dipòsit es reemborsarà en finalitzar el període d’arrendament i un cop comprovat que no existeixen desperfectes. 

» Bressol gratuït.

» IVA inclòs.

» No s’accepten animals de companyia.

» Hora d’entrada (Check-in) : 14.00 h.

»  Hora de sortida (Check-out) : Abans de les 10.00 h.


La seva reserva confirma l’acceptació d’aquestes condicions


Acceptar